Spring til indhold

TIL BESLUTNINGSTAGERE 

I BOLIGORGANISATIONER OG BOLIGAFDELINGER

Til Beslutningstagere

Giv børn en stemme i boligområderne!

Børnedemokrati kan styrke både børn, beboerdemokrati og boligafdeling. Børnenes kompetencer og trivsel øges, beboerdemokratiet moderniseres og fremtidssikres, og boligafdelingens fællesskaber, samarbejder og image styrkes. Børnedemokrati kan også bidrage til, at alle passer bedre på boligområdet og til at skabe glæde i hverdagen. Børnedemokrati er samtidig et nyt tiltag i den almene boligsektor. Denne side tilbyder den nødvendige viden og inspiration, så sektorens beslutningstagere kan træffe beslutning om at etablere børnedemokrati på et oplyst grundlag. 

 


Børnedemokrati er en indlysende god idé i den almene sektor. Det bakker op om vores tradition for nærdemokrati at lade børnene være med til at bestemme over hvordan deres liv skal være.

Flemming Stenhøj Andersen, direktør i FOB Slagelse

Jeg er overbevist om at det tilfører en værdi til lokalområdet at inddrage børn og unge. De kan bidrage med kreative, nytænkende og innovative løsninger som vi har brug for i vores samfund.

Jette Egholm, børne- og kulturdirektør i Rødovre Kommune

Vi kan se at børnene vokser og blomstrer af at være med i børnedemokratiet. Det handler om at bygge på de ressourcer der allerede er i boligafdelingerne, og her er børnene rigtig vigtige.

Jens Løkke Møller, afdelingschef i BL

 


Der er 8 særligt gode grunde til at etablere børnedemokrati

Få inspiration og mere viden om de 8 gode grunde til børnedemokrati i inspirationshæftet

 


Direktørerne fortæller, hvorfor børnedemokrati er en
god idé

Afdelingsbestyrelsesformand giver gode råd til beslutningen om børnedemokrati

 


Der er mange gode sidegevinster ved børnedemokratiet, som på hver deres måde bidrager til at gøre boligområdet bedre for både børnene og de andre beboere.

Rikke Marie Rau, service- og udviklingschef i Civica

Det er en af de traditionelle dyder for driftsmedarbejderne at have en god kontakt med beboerne. Og det er børnedemokratiet en rigtig god anledning til.

Ole Nielsen, direktør i Himmerland Boligforening

TIL DRIFTSMEDARBEJDERE

Til Driftsmedarbejdere

Kom godt igang!

Der er fire trin, man kan følge, for at komme godt i gang med at etablere børnedemokrati i boligafdelingen. Hvert trin indeholder viden, inspiration og gode råd.

Trin 1 - Baggrundsviden

Om børnedemokrati

Trin 2 - Samarbejder

Om at samarbejde med andre om børnedemokrati

Trin 3 - Rekruttering

Om at rekruttere børnedemokrater

Trin 4 - Børneinddragelsesaktiviteter

Om at afholde børneinddragelsesaktiviteter

TIL SAMARBEJDSPARTNERE

Til Samarbejdspartnere

Hvad kan man få ud af at samarbejde med børnedemokratiet?

I børnedemokratiet kan man samarbejde med aktører både i og uden for boligområderne. Det kan være kommuner, borgmestre, skoler, klubber, SFO’er, politi, brandvæsen, private virksomheder m.fl. Som samarbejdspartner kan man byde ind med viden, praktisk hjælp eller faglige kompetencer og også selv opnå værdi ved at samarbejde med børnedemokratiet. Fx kendskab til boligområdets børn og øvrige beboere, indsigt i lokalområdets udfordringer og muligheder, sparring på konkrete problemstillinger og øget netværk i boligområdet

 


Samarbejdet kan bidrage til, at børnedemokraterne får en god forståelse for at omgås ild. Det er godt forebyggende arbejde og et initiativ, vi meget gerne vil støtte op om.

Flemming Bjerring, Brandinspektør, Slagelse Brand og Redning

Børnedemokrati og rettighedsskoler handler om at sætte børnene i centrum og medinddrage dem i beslutningsprocesser. Vi havde aldrig fået ideen om at blive rettighedsskole, hvis ikke det var for børnedemokratiprojektet.

Lars Kristensen, skoleleder, Hendriksholm Skole

Børnedemokraterne har sammen med børn fra en anden boligafdeling givet os ideer til, hvordan vores legepladser kan blive bedre. Det er godt, det ikke bare er os voksne, der gætter på, hvad børnene kan lide.

Mikael Jakobsen, Legepladsinspektør, Himmerland Boligforening

Samarbejdet kan bidrage til, at børnedemokraterne får en god forståelse for at omgås ild. Det er godt forebyggende arbejde og et initiativ, vi meget gerne vil støtte op om.

Flemming Bjerring, Brandinspektør, Slagelse Brand og Redning

Børnedemokrati og rettighedsskoler handler om at sætte børnene i centrum og medinddrage dem i beslutningsprocesser. Vi havde aldrig fået ideen om at blive rettighedsskole, hvis ikke det var for børnedemokratiprojektet.

Lars Kristensen, skoleleder, Hendriksholm Skole

Børnedemokraterne har sammen med børn fra en anden boligafdeling givet os ideer til, hvordan vores legepladser kan blive bedre. Det er godt, det ikke bare er os voksne, der gætter på, hvad børnene kan lide.

Mikael Jakobsen, Legepladsinspektør, Himmerland Boligforening

Eksempler på samarbejder

I Håndværkerparken samarbejdede børnedemokratiet med en brandinspektør fra Slagelse Brand og Redning om afdelingens nye bålplads. Brandinspektøren fortalte på et børnemøde med børnedemokraterne om regler og sikkerhed for en bålplads. Herefter udviklede børnedemokraterne idéer og skitser til bålpladsen, som de fremlagde for afdelingsbestyrelsen. Bestyrelsen godkendte forslaget, og kort efter kunne brandinspektøren og børnedemokraterne invitere boligafdelingens beboere til en festlig indvielse af bålpladsen.

Slagelse-Brand-og-Redning.png

Kommunikationsvirksomheden STEP samarbejdede med børnedemokratiet i Elmelunden om at gennemføre en workshop om dekorering af boligafdelingens robotplæneklippere. Formålet med workshoppen var at give børnedemokraterne ejerskab til robotplæneklipperne, og således at få både børnedemokraterne og boligområdets øvrige børn til at passe godt på dem. Børnedemokraterne præsenterede de flotte robotplæneklippere ved en festlig fernisering for områdets beboere.

STEP-logo.png

I AKB Ved Milestedet har man et godt samarbejde med den lokale skole, Hendriksholm skole. Skolen ligger tæt op ad boligområdet, og alle børnedemokraterne går der. Det var derfor oplagt at samarbejde med skolen om en ekskursion til Christiansborg for bl.a. at styrke børnedemokraternes viden om det danske demokrati i praksis. Driftsmedarbejderen i boligafdelingen og lederen af skolens SFO/Klub planlagde derfor en fælles tur for børnedemokraterne og to 6.klasser.  

Som borgmester i Rødovre Kommune har det været en stor glæde, at følge de mange spændende projekter, som er opstået om børnedemokratiet i Kærene (AKB Ved Milestedet). Ved at børn og unge bliver inddraget og hørt om deres behov og ideer til hvad et godt boligområde kan være at vokse op i – opstår der et meget værdifuldt medansvar og ejerskab for “deres sted”.

Erik Nielsen, borgmester, Rødovre Kommune

Børnene bruger meget tid i skolen og i deres boligområde. For at skabe de bedste rammer for dem, så er der helt naturligt behov for et godt samarbejde på tværs. Børnedemokratiet hjælper mig til at styrke mine relationer i lokalområdet.

Per Bent Andersen, SFO/Klubleder, Hendriksholm Skole

I AKB Ved Milestedet har man et godt samarbejde med den lokale skole, Hendriksholm skole. Skolen ligger tæt op ad boligområdet, og alle børnedemokraterne går der. Det var derfor oplagt at samarbejde med skolen om en ekskursion til Christiansborg for bl.a. at styrke børnedemokraternes viden om det danske demokrati i praksis. Driftsmedarbejderen i boligafdelingen og lederen af skolens SFO/Klub planlagde derfor en fælles tur for børnedemokraterne og to 6.klasser.  

I Håndværkerparken samarbejdede børnedemokratiet med en brandinspektør fra Slagelse Brand og Redning om afdelingens nye bålplads. Brandinspektøren fortalte på et børnemøde med børnedemokraterne om regler og sikkerhed for en bålplads. Herefter udviklede børnedemokraterne idéer og skitser til bålpladsen, som de fremlagde for afdelingsbestyrelsen. Bestyrelsen godkendte forslaget, og kort efter kunne brandinspektøren og børnedemokraterne invitere boligafdelingens beboere til en festlig indvielse af bålpladsen.

Slagelse-Brand-og-Redning.png

Som borgmester i Rødovre Kommune har det været en stor glæde, at følge de mange spændende projekter, som er opstået om børnedemokratiet i Kærene (AKB Ved Milestedet). Ved at børn og unge bliver inddraget og hørt om deres behov og ideer til hvad et godt boligområde kan være at vokse op i – opstår der et meget værdifuldt medansvar og ejerskab for “deres sted”.

Erik Nielsen, borgmester, Rødovre Kommune

Børnene bruger meget tid i skolen og i deres boligområde. For at skabe de bedste rammer for dem, så er der helt naturligt behov for et godt samarbejde på tværs. Børnedemokratiet hjælper mig til at styrke mine relationer i lokalområdet.

Per Bent Andersen, SFO/Klubleder, Hendriksholm Skole

TIL BØRN

Vil du være med til at bestemme der, hvor du bor?

Er du mellem 9 og 13 år og har du lyst til at være med til at gøre dit boligområde endnu bedre? Så læs med her.
I børnedemokratiet er børn med til at bestemme over deres eget boligområde – hvordan det skal se ud og hvad man skal kunne lave af sjove ting.

 


I er eksperter i jeres eget liv, og derfor har boligområderne brug for jer, og høre hvordan man skaber et godt sted at bo for børn

Stine Konradi, Konradi – liv i og mellem husene

 


Hvad er børnedemokrati?

Hvad kan du lave i børnedemokratiet?

Hvad kan du få ud af at være med i børnedemokratiet?

Hvad har andre børnedemokrater lavet?

Halloween

Indviet ny legeplads

Dekoreret robotplæneklippere

Naturlegeplads

Bålplads

Suttetræ

Søgt midler til trampoliner

Mødt borgmesteren

Samarbejdet med afdelingsbestyrelsen

Besøgt anden boligafdeling

Været på tur til Christiansborg

Affaldskampagne

Mødt andre børnedemokrater

Sankt Hans heks

LAN-dag

Loppemarked

I børnedemokratiet vil jeres børn have mulighed for at deltage i forskellige sjove aktiviteter i boligafdelingen. Det kan fx være at komme på en fotosafari, besøge et andet boligområde eller deltage i børnemøder. Her kan jeres børn fx være med til at bestemme, hvilke fysiske ændringer og nye aktiviteter, der skal laves i boligområdet. Børnedemokratiet er for alle børn mellem 9 og 13 år. Du kan finde ud af, om der er børnedemokrati i boligafdelingen ved at henvende dig til driftsmedarbejderne eller afdelingsbestyrelsen for din boligafdeling.


Det praktiske

Aktiviteterne ligger oftest på hverdage sidst på eftermiddagen, så de ikke forstyrrer jeres børns skolegang

Det er driftsmedarbejderne i boligafdelingen, som er ansvarlige for børnedemokratiet. Der samarbejdes også med afdelingsbestyrelsen om nogle aktiviteter, ligesom der kan indgås samarbejde med andre i bolig- og lokalområdet, som fx skolen, fritidsklub eller brandvæsen

▸ Der indhentes børneattester på de ansvarlige voksne i børnedemokratiet

Aktiviteterne foregår fx i afdelingens fælleslokaler eller på varmemesterkontoret

▸ Børnene vil modtage en invitation til de forskellige aktiviteter, så det sikres at I er orienterede og de gerne må deltage

I vil måske også blive spurgt om tilladelse til fotografering samt tilladelse til kørsel i bil, hvis børnedemokratiet skal på ekskursion

I kan læse mere om børnedemokrati her

Børn har ret til at blive hørt og være med til at bestemme, der hvor de bor. Børnedemokratiet giver en stemme til jeres børn, så de også bliver inddraget i at gøre jeres boligområde til et endnu bedre sted at bo

Jesper Nielsen, ejendomsmester i Elmelunden

 


Her arbejder de også med børnedemokrati

AKB Ved Milestedet
Boligselskabet AKB, Rødovre, 2018.​

Kanalkvarteret
Himmerland Boligforening, Aalborg, 2018.​

Elmelunden
CIVICA, Odense, 2018.​

Håndværkerparken
FOB, Slagelse, 2018.​

OM BØRNEDEMOKRATI

Om Børnedemokratiet

Børnedemokrati handler om, at det enkelte barn har størst mulig indflydelse på eget liv i boligområdet, og at beboerdemokratiet gør det muligt for børnene at komme til orde og blive mødt i øjenhøjde i en ligeværdig samtale med henblik på at skabe fællesskab og etablere løsninger, der skaber bedre boligområder for alle

Definitionen er teoretisk inspireret af Hans Aage (professor i nationaløkonomi) og Hal Kochs (historiker og debattør) demokratiopfattelser og bygger samtidig på de praksiserfaringer, der er opnået i projekt børnedemokrati.

Definitionen er teoretisk inspireret af Hans Aage (professor i nationaløkonomi) og Hal Kochs (historiker og debattør) demokratiopfattelser og bygger samtidig på de praksiserfaringer, der er opnået i projekt børnedemokrati.

 


Grundidéen

Grundidéen i børnedemokratiet er at give børn indflydelse på eget liv, der hvor de bor, og samtidig opnå mere velfungerende boligområder via børnedemokrati. Når børn oplever, at de får større indflydelse på eget liv, får de større selvværd. De oplever, at de er en ressource, og de får et positivt billede både af sig selv og af det boligområde, de bor i. Børnene oplever at være ligeværdige parter i (lokal)samfundet og oplever ikke ’udenforskab’ eller marginalisering.

 

De almene boligområders organisering og demokratiske kultur giver mulighed for, at man via boligområdets permanente ressourcer, hovedsageligt driftsmedarbejdere og afdelingsbestyrelse, kan inddrage børn i det demokratiske arbejde som en del af det eksisterende beboerdemokrati. Samtidig betragtes det danske beboerdemokrati i internationalt perspektiv som et af de mest vidtgående, hvad angår beboernes formaliserede rettigheder og muligheder for medbestemmelse. På trods af dette er børn meget sjældent en del af beslutningsprocesserne i de almene boligområder.

 

Udvikling af Børnedemokratiet

Boligselskabet AKB, Rødovre og Konradi – liv i og mellem husene tog initiativ til projekt Børnedemokrati for at bidrage til at sikre børns stemme, engagement og ejerskab i de almene boligområder. Projektet er gennemførst fra 2015 til 2019 og består af et pilotprojekt og et udviklingsprojekt:

Pilotprojektet foregik i boligafdelingen AKB Ved Milestedet, og formålet var at undersøge og pilotafprøve, hvordan børnedemokrati kan udformes. Udviklingsprojektet er gennemført på tværs af Danmark i udvalgte boligafdelinger i Civica i Odense, FOB i Slagelse, Himmerland Boligforening i Aalborg og fortsat i AKB, Rødovre. Formålet har her været at undersøge, hvordan de gode erfaringer og metoder fra pilotprojektet kan videreudvikles, testes og anvendes i andre boligafdelinger med andre karakteristika. Resultaterne er gode, og børnedemokratiet er i dag forankret i de udvalgte boligafdelinger.

 

Projektet var støttet af 

Udbredelse af børnedemokratiet

Pilotprojekt om børnedemokrati i Grønland

Det grønlandske boligselskab INI A/S og Konradi – liv i og mellem husene gennemfører i perioden 2019-2021 et pilotprojekt om børnedemokrati i Grønland. Projektet foregår i Grønlands næststørste by Sisimiut i de tre boligområder Deichmannip Aqq., Aqqartarfik og Paamaap Kuua. Formålet er at medvirke til at øge trivslen, medbestemmelsen og de demokratiske kompetencer hos grønlandske børn. I pilotprojektet undersøges det, hvordan man kan inddrage børn  og give dem medbestemmelse i grønlandske boligområder. De nuværende resultater er gode og det er ambitionen at udbrede børnedemokratiet til øvrige grønlandske boligområder. Følg projektet i Grønland her.

Pilotprojektet i Grønland er støttet af   

Børnedemokrati i Helsingør

Boliggården og Konradi – liv i og mellem husene er i gang med at etablere børnedemokrati i boligområderne Nord Vest, Nøjsomhed og Vapnagaard i Helsingør. Det er en del af det større udviklingsprojekt ’Sammen om Hinanden’, somdesuden gennemføres i samarbejde med SSP Helsingør og Østifterne. Formålet er at give børn og unge positive værktøjer og selvforståelse, så de træffer beslutninger, der er sunde for dem selv, andre og deres fremtid. Børnedemokratiet skal bidrage til at udvikle børnenes demokratiske forståelse, kompetencer og deltagelse. Der vil undervejs blive eksperimenteret med nye metoder og værktøjer i børnedemokratiet. Følg projektet her.

Projektet er støttet af

Videreudbredelse i Danmark

Boligselskabet AKB, Rødovre og Konradi – liv i og mellem husenes ambition er at udbrede børnedemokratiet bredt i den almene boligsektor. Målet er at endnu flere børn får en stemme der hvor de bor og at børnedemokratiet kan medvirke til at skabe endnu mere velfungerende boligområder. Konkret er det planen, at børnedemokrati videreudbredes, så et større antal boligorganisationer og -afdelinger etablerer børnedemokrati, og derved får glæde af dets mange positive gevinster. Derfor arbejder Boligselskabet AKB, Rødovre og Konradi – liv i og mellem husene på et samlet initiativ til udbredelse af børnedemokratiet i Danmark.

Børnedemokratiet i et internationalt perspektiv

Børnedemokrati kan være med til at sikre, at Danmark følger de internationale retningslinjer for børns grundlæggende rettigheder, der er vedtaget med FN’s Børnekonvention, som Danmark tiltrådte i 1991. Børnedemokrati kan særligt medvirke til, at opfylde konventionens artikel 12 og 13 om børns ret til medbestemmelse og ytringsfrihed. Samtidig kan børnedemokrati bidrage til opfyldelse af FN’s verdensmål fra 2015, der har fokus på social og bæredygtig udvikling, også for børn. Her kan børnedemokrati særligt bidrage til at indfri verdensmål 10, 11 og 16 i forhold til repræsentativitet i politiske beslutningsprocesser.

Bag om børnedemokratiet

Fondsstøttet projekt

Udviklingsprojektet er primært støttet af VELUX FONDEN, mens den Almene Forsøgspulje under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har støttet både pilot- og udviklingsprojektet.

Boligselskabet AKB, Rødovre er projektejer og Konradi – liv i og mellem husene er projektleder på både pilotprojektet og udviklingsprojektet.

Kontakt os

Erfaringen fra projekt børnedemokrati viser, at den igangsættende og understøttende funktion, via personlig kontakt til både boligorganisationer og -afdelinger, har stor betydning for et vellykket børnedemokrati.  

Du er derfor altid meget velkommen til at kontakte projektejer Søren Lillevang og projektleder Stine Konradi for yderligere information eller inspiration om børnedemokrati. 

Søren Lillevang
sl@kab-bolig.dk
AKB Ved Milestedet, AKB, Rødovre

Stine Konradi
stine@konradi.nu
Konradi – liv i og mellem husene

Søren Lillevang
sl@kab-bolig.dk
AKB Ved Milestedet, AKB, Rødovre

Stine Konradi
stine@konradi.nu
Konradi – liv i og mellem husene

Projektet er et samarbejde på tværs af landet mellem følgende parter

da_DKDansk