Spring til indhold

TRIN 4 – BØRNEINDDRAGELSE

Der er forskellige aktiviteter og arbejdsformer I kan anvende, når I skal inddrage børnedemokraterne i, hvordan boligområdet kan gøres endnu bedre. Aktiviteterne bidrager alle til at give børnene en stemme i boligområderne. Det kan være en god ide at variere aktiviteter og arbejdsformer, da børn er forskellige og har forskellige interesser, behov og kompetencer.

Der findes fire overordnede børneinddragelsesaktiviteter og en lang række forskellige arbejdsformer under de enkelte aktiviteter, fx fælles drøftelser, gruppearbejde, workshop og ”walk and talk”.

Børnemøde

Foto- og videosafari

Ekskursion

Møde med beslutningstager

Børnene udvikler, drøfter og beslutter ideer om aktiviteter og forandringer i deres boligområde.

Børnene tager fotos eller videoer af deres boligområde, og I opnår viden om børns syn på boligområdet.

Børnene kommer på en tur ud af boligområdet med fokus på læring om demokrati i praksis.

Børnene får mulighed for dialog om demokrati eller om en konkret idé, de gerne vil have beslutningstagers opbakning til

Se her for et overblik over metoder for børneinddragelse

Hvordan kan man holde børnemøde?

Hvordan kan man holde fotosafari?

7 gode råd til børneinddragelsesaktiviteter

Tal med børnedemokraternes forældre om børnedemokratiet og indhent de nødvendige tilladelser

Samarbejd med afdelingsbestyrelsen om aktiviteter i børnedemokratiet

Inddrag lokale aktører til faglig og praktisk understøtning, fx skolen ved en ekskursion eller brandvæsenet ved etablering af bålsted

Hav fokus på relationsopbygning både børnene imellem og mellem børn og voksne. Skab plads til sjov og hygge – det styrker fællesskabet

Varier mellem forskellige aktiviteter og arbejdsformer, da børn har forskellige behov og ressourcer. Undgå generelt for mange voksenord og lange voksenmonologer

Sørg for snacks og drikkevarer, det hjælper på den gode stemning, og børnene kan have brug for det om eftermiddagen

Evaluer via uformel snak for at få et indtryk af børnenes oplevelse af aktiviteten

Find en printvenlig version af de 7 gode råd her

Børnedemokratiambassadører

Erfarne børnedemokrater kan udnævnes til ”Børnedemokratiambassadører”. De kan fungere som rollemodeller både i og udenfor boligområdet. I boligområdet kan de videregive deres erfaringer til nye børnedemokrater og derved medvirke til at sikre et eventuelt generationsskifte i børnedemokratiet. De kan også hjælpe driftsmedarbejderne med at gennemføre børnedemokratiets aktiviteter. 

Udenfor boligområdet kan de sprede viden om børnedemokrati ved fx at holde oplæg på konferencer. Rollen som børnedemokratiambassadør kan også medvirke til at fastholde erfarne børnedemokrater i børnedemokratiet.

Når børnene udnævnes som børnedemokratiambassadører oplever de, at de kan noget særligt.
Det er et vigtigt skulderklap.

Søren Lillevang, Ejendomsleder, AKB Ved Milestedet, Rødovre

Børnedemokratiambassadører.jpg
IMG_0296-1.jpg
da_DKDansk