Evaluation of operating communities in fsb

EVALUATION OF OPERATING COMMUNITIES IN fsb


ABOUT THE PROJECT

fsb and Konradi - life in and between the houses have in the period 2014-2015 carried out a project on co-operation with support from the Danish Transport, Building and Housing Authorities experimental funding pool, under the theme 'Innovative methods for making the operation of social housing cheaper' (Read more here). Following this, more operating communities were established in fsb, so that today there are a total of 14 operating communities. This means that approx. 93% of fsb's homes are part of an operating community, and there is still demand to be part of these from the remaining housing departments. In order to be able to build on the experience gained from the operating communities, fsb wishes for an evaluation of processes so far.

Konradi undersøger hvordan medarbejdere og politikere i fsb oplever driftsfællesskaberne i praksis. Det drejer sig bl.a. om deres oplevelse af serviceniveau, økonomi, samarbejde, indflydelse samt andre erfaringer og læringer. Desuden suppleres med kvantitative data. Formålet med evalueringen er at få et vidensgrundlag, som beslutningen om driftsfællesskabernes fremtid kan baseres på. Evalueringen skal således resultere i viden om ”det der fungerer godt og det der eventuelt kunne fungere bedre” i driftsfællesskaberne. Målgruppen for evalueringen er ledelsen i fsb.


RESULTS

Rapport: Evaluering af driftsfællesskaber i fsb - om beboervalgte og ansattes oplevelser af driftsfællesskaberne

FACTS
Task: Evaluation of the operating communities in fsb

Project owner: fab
Financed by: fsb
Role: Evaluator