Billeder fra fotosafari og børnemøde

Børnedemokrater på fotosafari i boligafdeling 38-267

Børnendemokraterne fotograferede gode og mindre gode ting i afdelingen

Ejendomsassistent Karl-Frederik er tovholder på børnedemokratiet

Første børnemøde blev afholdt i kommunalbestyrelsens mødesal

Børnedemokraterne fremlagde deres billeder fra fotosafarien for hinanden

Børnedemokraterne og samarbejdspartnerne fra afdelingsbestyrelsen