Kompetencer

Vi har mange års erfaring med den almene boligsektor

Erfaringerne kommer fra projekter og opgaver om fx beboerdemokrati, boligadministration, drift og det boligsociale område. Vores kompetencer er udviklet gennem samarbejde med beboerdemokrater, beboere, ledere, medarbejdere og eksperter i et udvalg af boligorganisationer, boligafdelinger, helhedsplaner, kommuner, interesseorganisationer og ministerier.

KORTLÆGNING & ANALYSE

Vi gennemfører individuelt tilpassede kvantitative og kvalitative undersøgelser, der er målrettet det enkelte boligområde eller projekt. Vi har øje for, at vores undersøgelser altid skal have et praktisk perspektiv med slutbrugeren i centrum.

INDDRAGELSE & MEDBESTEMMELSE

Vi involverer centrale deltagere og beslutningstagere i de enkelte opgaver og projekter gennem et bredt udvalg af inddragelsesmetoder. Vi lægger altid vægt på anerkendelse og medbestemmelse for de enkelte deltagere.

FORMIDLING & KOMMUNIKATION

Vi viderebringer og udbreder viden og erfaringer, ofte ved hjælp af alternative formidlingsformer. Vi har fokus på strategisk formidling både mundtligt og skriftligt og holder oplæg og undervisning for forskellige fora.

PROJEKTUDVIKLING & -GENNEMFØRELSE

Vi udvikler idéer, processer og projekter med fokus på ny viden, engagement og ejerskab. Vi gennemfører både større og mindre opgaver og projekter fra start til slut, og vi arbejder altid med forankring som fokuspunkt.