Kompetencer

Vi har mange års erfaring med den almene boligsektor

Med afsæt i en politologisk og sociologisk vinkel er vores metoder fokuseret omkring en høj grad af inddragelse og anerkendelse af alle berørte parter i en given opgave. Samarbejde og samskabelse er nøgleord i vores tilgang.

KORTLÆGNING & ANALYSE

Vi gennemfører individuelt tilpassede kvantitative og kvalitative undersøgelser, der er målrettet det enkelte boligområde eller projekt. Vi har øje for, at vores undersøgelser altid skal have et praktisk perspektiv med slutbrugeren i centrum.

FORMIDLING & KOMMUNIKATION

Vi viderebringer og udbreder viden og erfaringer, ofte ved hjælp af alternative formidlingsformer. Vi har fokus på strategisk formidling både mundtligt og skriftligt og holder oplæg og undervisning for forskellige fora.

INDDRAGELSE & MEDBESTEMMELSE

Vi involverer centrale deltagere og beslutningstagere i de enkelte opgaver og projekter gennem et bredt udvalg af inddragelsesmetoder. Vi lægger altid vægt på anerkendelse og medbestemmelse for de enkelte deltagere.

PROJEKTUDVIKLING & -GENNEMFØRELSE

Vi udvikler idéer, processer og projekter med fokus på ny viden, engagement og ejerskab. Vi gennemfører både større og mindre opgaver og projekter fra start til slut, og vi arbejder altid med forankring som fokuspunkt.