Untitled

Vi er en specialistvirksomhed med speciale i den almene boligsektor

Vores vision er at bidrage til at fremme fællesskaber, demokratisk, social og organisatorisk bæredygtighed i den almene boligsektor, og derigennem understøtte beboernes liv i og mellem husene. Dette for at medvirke til, at den almene boligsektor fremstår som en handlekraftig og moderne deltager i det danske velfærdssamfund.

Nyheder