Om Konradi

Vi tror på, at vi sammen kan noget mere og noget andet

Med afsæt i en politologisk og sociologisk vinkel er vores metoder fokuseret omkring en høj grad af inddragelse og anerkendelse af alle berørte parter i en given opgave. Samarbejde og samskabelse er nøgleord i vores tilgang.

VISIONEN ER AT BIDRAGE TIL AT FREMME SOCIAL, DEMOKRATISK OG ORGANISATORISK BÆREDYGTIGHED

Der arbejdes målrettet med kvalitet og vitalitet i de almene boligområder for at medvirke til at skabe liv i og mellem husene. Vi lægger vægt på at involvere alt fra professionelle ledere til udpegede eksperter og den enkelte beboer. Det er vores overbevisning, at den bæredygtige løsning skal findes gennem et fokus på inddragelse af centrale aktører fra start til slut.

Sammen kan vi blive skarpe på de enkelte udfordringer og muligheder og i fællesskab bane vej for nytænkning og innovative løsninger. Vi ved, hvornår vi har brug for andre og sætter gerne de rigtige folk sammen i et tværgående samarbejde for at holde os skarpe på hver enkelt opgaves særlige forhold.

SAMMEN KAN VI MERE OG SAMMEN HAR VI ENDNU FLERE RESSOURCER

Enhver beboer og ethvert boligområde er unik og rummer egne fortællinger, ressourcer og potentialer. Det er derfor i evnen til, at finde frem til og videreudvikle styrkepositionerne at afsættet for at skabe stærke almene boligområder findes.

Vores tilgang i enhver opgave og ethvert projekt tager derfor udgangspunkt i, at vi sammen kan noget andet og mere end hver for sig. Både tilrettelæggelsen og udførelsen sker altid i tæt dialog og i et engageret samarbejde med de berørte parter. Denne tilgang styrker forståelsen af den enkeltes behov og skaber en god grobund for, at opgaven og projektet imødekommer og lægger sig i forlængelse heraf.

Stine Konradi
cand.scient.pol
stine@konradi.nu
T: 28 55 24 24
Linkedin

Inger Andersen
Seniorkonsulent
cand.scient.pol
inger@konradi.nu
T: 53 66 74 38

Ghadir Al-Saraf 
Juniorkonsulent
cand.soc. i Plan, By og Proces og Kommunikation
ghadir@konradi.nu
T: 23 98 89 84

Emma Velling Møller
Studentermedhjælper
stud. By og Plan
emma@konradi.nu
T: 40 37 00 37