Børnedemokratiske processer til at fremme affaldssortering (del II)

BØRNEDEMOKRATISKE PROCESSER TIL AT FREMME AFFALDSSORTERING (DEL II)

- i Københavns Kommune


OM PROJEKTET

Konradi - liv i og mellem husene samarbejder med Københavns Kommune om at styrke fællesskabet omkring affaldssortering via børnedemokratiske processer i almene boligområder i København. De børnedemokratiske processer er et af flere greb til at Københavns Kommune opnår målet om at 70% af husholdningsaffaldet genanvendes som led i deres 'Ressource- og affaldsplan 2019-2024'.

Projektet bygger på erfaringer fra pilotafprøvning af to børnedemokratiske processer i de almene boligafdelinger SAB Grøndalslund og SAB Strandlodshus (del I). Ambitionen med del II er at inspirere flere almene boligafdelinger til at gennemføre en børnedemokratisk proces i deres boligafdeling for at fremme fællesskabet omkring affaldssortering.

Konkret udvikles en model for "Motivations- og træningsworkshop med opfølgningsbesøg" (arbejdstitel), hvor flere almene boligafdelinger samles, inspireres og understøttes i at styrke fællesskabet omkring affaldssortering via gennemførelse af børnedemokratiske processer. 


FORVENTET RESULTAT

· At der gennemeføres børnedemokratiske processer i en række boligafdelinger i Københavns kommune for at fremme fællesskabet omring affaldssorteringen 

FAKTA
Opgave: Børnemokratiske processer til at fremme affaldssortering - del II

Projektejer: Københavns Kommune
Finansieret af: Københavns Kommune
Periode: Forår 2024
Rolle: Idéudvikler og facilitator