Børnedemokrati i grønlandske boligområder

BØRNEDEMOKRATI I QAQORTOQ

- Test og videreudvikling af børnedemokrati i Sydgrønland


OM PROJEKTET

Mange børn i Grønland vokser op i hjem med socioøkonomiske udfordringer og manglende trivsel i deres dagligdag. Derfor vil Konradi - liv i og mellem husene, i samarbejde med INI og Kujalleq Kommune, teste og videreudvikle børnedemokrati i endnu en boligafdeling i Grønland. 

Formålet med børnedemokratiet er at medvirke til at øge trivslen, medbestemmelsen og de demokratiske kompetencer hos børn og samtidig opnå endnu mere velfungerende boligområder. Projektet bygger videre på - og tester de gode erfaringer og vellykkede resultater fra pilotprojekt Børnedemokrati i grønlandske boligområder - et forstudie og pilotafprøvning,som foregik i Sisimiut. Børnedemokratiet testes nu i en boligafdeling i Qaqortoq, som har en række andre forudsætninger og karakteristika. Fx er der der ingen afdelingsbestyrelse, ligesom det er tilfældet i 2 ud af INIs øvrige 36 afdelinger. Samtidig er der ikke i samme omfang mulighed for at trække på forskellige ressourcer og kompetencer (fx HR, kommunikationskonsulenter) som på hovedkontoret i Sisimiut. 

Målet er at videreudvikle børnedemokratiet, så der på sigt er mulighed for at etablere børnedemokrati i flere boligområder med forskellige forudsætninger på tværs af Grønland.


RESULTAT

· Opstart af børnedemokrati i afdelingen.

· Viden, praksiserfaringer og læring om muligheder og udfordringer for børnedemokrati i grønlandske boligområder. 

FAKTA
Opgave: Børnemokrati i Qaqortoq

Projektejer: Det grønlandske boligselskab INI
Finansieret af: Oak Foundation Denmark og INI
Periode: 2023 - 2024
Rolle: Ekstern projektleder