Undersøgelse af muligheder og udfordringer ved driftsfællesskaber i fsb 2.0

UNDERSØGELSE AF MUIGHEDER OG UDFORDRINGER VED DRIFTSFÆLLESSKABER I FSB VERSION 2.0


OM PROJEKTET

Konradi - liv i og mellem husene gennemfører i samarbejde med fsb en undersøgelse af muligheder og udfordringer ved viderebygning af fsb's nuværende driftsfællesskaber. Undersøgelsens formål er at udvikle en driftsmodel, som er kvalificeret af fsb's egne ressourcer i form af ansatte og beboerdemokrater. 

Metoden i workshoppen er derfor karakteriseret ved en række inddragende processer (workshops, fokusgruppeinterviews, fremtidsværksted og cafédebatter), hvor de forskellige interessenters perspektiver identificeres. Tilsammen skal dette danne et vidensgrundlag for en model for videreudbygning af driftsfællesskaberne, som afspejler både beboerdemokrater og ansattes perspektivers, interesser og behov. 

RESULTATER

· Udarbejdelse af samlet rapport med beskrivelse af ny model for viderebygning af driftfællesskaber 

 

FAKTA
Opgave: Undersøgelse af viderebygning af driftfællesskaber
Projektejer: fsb
Finansieret af: fsb
Periode: Efterår 2022 - vinter 2023
Rolle: Ekstern projektleder og facilitator