Børnedemokratiske processer og affaldssortering i Københavns Kommune

BØRNEDEMOKRATISKE PROCESSER TIL AT FREMME AFFALDSSORTERING

- I KØBENHAVNS KOMMUNE


OM PROJEKTET

Konradi - liv i og mellem husene vil i samarbejde med Københavns Kommune teste mulighederne for at i inddrage børn i de almene boligafdelinger for at fremme affaldssorteringen.

Københavns Kommune har et mål om at 70% af al affaldsproduktion skal sorteres til genanvendelige formål som led i den nuværende 'Ressource og affaldsplan for 2019-2024'. Et greb til at fremme affaldssorteringen i Københavns Kommune kan være at inddrage børn for at give dem en stemme og medbestemmelse om mere og bedre affaldssortering. 

Konkret pilotafprøves to forskellige børnedemokratiske processer i to forskellige testafdelinger administreret af KAB. Målgruppen er børn i alderen 9-13 år. Resultatet af de børnedemokratiske processer er børnenes egne konkrete forslag til hvordan man kan affaldssortere mere og bedre i deres boligafdeling. Dette kan medvirke til at børnenes og andre beboeres tankegang og adfærd overfor affaldssortering forandres og kan eventuelt også bidrage til besparelser omkring affaldssortering for den enkelte afdeling.

RESULTATER

· Formidling af de opnåede erfaringer med børnedemokratiske processer til at fremme affaldssortering i Københavns Kommune 

 

FAKTA
Opgave: Børnedemokratiske processer til at fremme affaldssortering
Projektejer: Københavns Kommune
Finansieret af: Københavns Kommune
Periode: Efterår 2022 - vinter 2023
Samarbejdspartner: KAB
Rolle: Ekstern projektleder og facilitator