Status for Cube

STATUS FOR DET SOCIALPÆDAGOGISKE TILBUD CUBE


OM PROJEKTET

Cube er et socialpædagogisk tilbud til børn og unge i alderen 12-17 år, og er beliggende i det almene boligområde Vapnagaard. Cube blev etableret i 2015 af Helsingør Kommune for at understøtte børn og unge i boligområdet med store udfordringer i forhold til at få deres liv og hverdag til at hænge sammen. Vores opgave var at identificere, indsamle og videreformidle de oplevelser af udfordringer og muligheder, der gjorde sig gældende for de centrale aktører i og omkring Cube. Formålet var, at opnå et fælles vidensgrundlag som kunne medvirke til at parterne bag Cube kunne drøfte og vurdere den fremtidige indsats i Cube.


RESULTAT

Status - udfordringer og muligheder i Cube.

Statusnotatet henvender sig primært til Børne- og Uddannelsesudvalget i Helsingør Kommune, men kan også læses af andre med interesse for Cube, fx beboerdemokrater i boligområdet eller samarbejdspartnere til Cube.

FAKTA
Opgave: At identificere, indsamle og videreformidle centrale aktørers oplevelser af udfordringer og muligheder i Cube

Projektejer: Cube
Finansieret af: Helsingør Kommune
Periode: Medio til ultimo 2016
Rolle: Evaluator