Untitled

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR VAPNAGAARD FOR PERIODEN 2015-2017


OM PROJEKTET

Vapnagaard er et boligområde i Helsingør Kommune, der er karakteriseret ved både at rumme en lang række styrker og ressourcer, og også ved at være udfordret på en række områder. I et tæt samarbejde med beboere og medarbejdere udvikledes nye indsatser og aktiviteter til at løse de boligsociale udfordringer i Vapnagaard med fokus på at sikre en stærk forankring efter helhedsplanens udløb. I helhedsplanen opstilledes en overordnet vision for Vapnagaard som rettesnor for det boligsociale arbejde. Visionen omsattes til fire overordnede mål og indsatsområder samt en lang række aktiviteter til opnåelse af de opstillede mål og vision. Til beboerne blev der udviklet en pixiudgave af den boligsociale helhedsplan med fokus på hvilke aktiviteter de kunne være med til, enten som deltagere eller som frivillige.


RESULTAT

Boligsocial helhedsplan for Vapnagaard for perioden 2015-2017.

FAKTA
Opgave: Udvikling af boligsocial helhedsplan for Vapnagaard 2015-2017

Projektejer: Boliggården i Helsingør
Finansieret af: Boliggården i Helsingør
Periode: 2013-2014
Rolle: Ekstern konsulent