Trivselsundersøgelse på Vapnagaard

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ VAPNAGAARD 2015


OM PROJEKTET

Konradi – liv i og mellem husene har i forbindelse med evalueringsaktiviteterne for den boligsociale helhedsplan for Vapnagaard gennemført den første af to trivselsundersøgelser blandt beboerne. Undersøgelsen blev gennemført som en spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med opstart af helhedsplanen i efteråret 2015 og skal fungere som en nulpunktsmåling af trivslen. Samtidig havde spørgeskemaundersøgelsen til formål at indsamle viden om beboernes ønsker og behov, så man kunne tilrettelægge helhedsplanens aktiviteter herefter. I spørgeskemaundersøgelsen berøredes emner som bl.a. naboskab, frivillighed og beboerdemokrati.

Den anden trivselsundersøgelse gennemføres som en effektmåling af den boligsociale helhedsplanen ved helhedsplanens afslutning i efteråret 2017.


RESULTAT

Resultater fra Trivselsspørgeskemaundersøgelsen, januar 2016.

Målgruppen er primært medarbejderne og ledelsen af den boligsociale helhedsplan. Resultaterne giver mulighed for at definere potentielle fokusområder i den boligsociale helhedsplan fremadrettet.


PRESSE

Vapnagaard scorer højt på tilfredse beboere.

FAKTA
Opgave: Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser om trivslen på Vapnagaard i forbindelse med evalueringsaktiviteterne for den boligsociale helhedsplan

Projektejer: Den boligsociale helhedsplan på Vapnagaard
Finansieret af: Den boligsociale helhedsplan på Vapnagaard
Periode: 2015 og 2017
Rolle: Evaluator