Samdrift

KORTLÆGNING OG DREJEBOG OM SAMDRIFT TIL PRAKTIKERE


OM PROJEKTET

Øgede udgifter til drift og dermed højere husleje presser mange almene boligafdelinger økonomisk. Samtidig forventes typisk højere serviceniveau, effektivitet og professionalisering af boligorganisationerne. Samdrift mellem almene boligafdelinger rummer mulighederne for at sikre en høj faglig kvalitet, billigere drift og bedre beboerservice.

Projektets fokus var at skabe ny viden om samdrift og anvise, hvordan man skaber de bedste rammer for samdrift. Projektet var opdelt i to dele, som handlede om 1) at kortlægge de samdriftsformer der findes i fsb i dag og erfaringer fra andre boligorganisationer, og 2) om at udvikle et værktøj (drejebog) til gennemførelse af samdriftsprocessen. Projektet blev gennemført i tæt samarbejde med driftspersonale og ledelsen i fsb. Samtidig bidrog en række andre boligorganisationer til både kortlægning og udvikling af værktøjet.


RESULTAT

Kortlægning af nuværende samdriftsformer i fsb og erfaringer fra andre almene boligorganisationer, oktober 2014.

Pixiudgave af kortlægning.

Samdrift i almene boligafdelinger – en drejebog for praktikere, oktober 2015.

Pixiudgave af drejebog.

Målgruppen er ledende medarbejdere og driftspersonale i almene boligorganisationer. Samtidig kan drejebogen anspore beboervalgte til at ’kaste sig ud’ i samdrift.

FAKTA
Opgave: At identificere innovative metoder til at billiggøre driften af almene boliger

Projektejer: fsb i København
Finansieret af: Den almene forsøgspulje v. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Periode: 2014 - 2015
Rolle: Projektpartner