Fra fælles rum til fællesskab

FRA FÆLLES RUM TIL FÆLLESSKAB


OM PROJEKTET

I mange almene boligafdelinger er der moderne og istandsatte fællesarealer og fællesfaciliteter med et stort potentiale for at danne ramme om fællesskabet mellem beboerne. Projektets grundidé er, at man som beboer og beboervalgt har potentiale for at skabe (endnu) større sammenhold, fælles aktiviteter og fællesskab ved i højere grad at anvende de fysiske rum.

Inspirationen hentes fra bofællesskaber og andre stærke fællesskaber i og uden for den almene boligsektor. I projektet undersøges, hvad der virker andre steder og der udvikles et ’praksisværktøj’ til hvordan man som beboer eller beboervalgt kan medvirke til at styrke fællesskabet.

Projektet arbejder ud fra tesen om, at man ved at sætte fokus på at styrke fællesskabet kan bidrage til mere livskvalitet for den enkelte beboere specifikt og til mere velfungerende boligområder generelt.


RESULTAT

Fællesskabskalender - ’Hvad kan vi lave sammen i vores boligafdeling?’ - 2017

Målgruppen er beboere, beboergrupper og beboervalgte i de almene boligområder.

Projektet er nu afsluttet og man kan læse mere om det på den Almene Forsøgspuljes hjemmeside

FAKTA
Opgave: Støtte beboere og beboervalgte i at styrke fællesskabet i de almene boligområder via udvikling af ’praksisværktøj’

Projektejer: Konradi – liv i og mellem husene
Finansieret af: Den almene forsøgspulje v. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Periode: 2016 - 2017
Rolle: Idéudvikler og projektleder