Børnedemokrati i grønlandske boligområder – et forstudie og pilotafprøvning

BØRNEDEMOKRATI I GRØNLANDSKE BOLIGOMRÅDER

- Et forstudie og pilotafprøvning


OM PROJEKTET

Det overordnede mål med børnedemokratiet i Grønland er at medvirke til at øge trivslen, medbestemmelsen og de demokratiske kompetencer hos børn i de grønlandske boligområder via etablering af børnedemokrati. I pilotprojektet undersøges det hvordan man kan inddrage børn og give dem medbestemmelse i grønlandske boligområder. Det sker ved opstart af børnedemokrati i et udvalgt boligområde (pilotafdeling) og anbefalinger til videreudvikling i andre boligområder i det grønlandske samfund.

Ca. 25% af Grønlands befolkning er børn under 18 år og en større andel af disse lever et børneliv fuld af udfordringer. Mange børn vokser op i hjem med socioøkonomiske udfordringer, oplever store sociale problemstillinger og manglende trivsel i deres dagligdag. 27% af grønlandske børn var udsat for omsorgssvigt i 2008 og i 42% af alle husstande havde forældrene et misbrug i 2010.

Pilotprojektet vil foregå i en boligafdeling i Grønlands næststørste by Sisimiut. Boligafdelingen består af flere store og enkelte små boligområder. I pilotprojektet indgår 3 boligområder: Deichmannip Aqq., Aqqartarfik og Paamaap Kuua., som tilsammen rummer 393 lejemål og ca. 1.200 beboere, hvoraf ca. 300 er børn under 15 år. Pilotprojektet er potentielt første del af et kommende større projekt ”Børnedemokrati i grønlandske boligområder” på tværs af Grønland, alt afhængig af resultaterne.


RESULTAT

· Opstart af børnedemokrati i pilotafdelingen.

· Viden, praksiserfaringer og læring om muligheder og udfordringer for børnedemokrati i grønlandske boligområder. 

· Inspirationshæftet 'Børnedemokrati i boligområder i Grønland' på grønlandsk og på dansk

- Nyhed fra børnedemokratiet i Sisimiut i avisen Sermitsiaq AG

 

 

 

 

FAKTA
Opgave: Pilotafprøvning af børnedemokrati i grønlandske boligområder

Projektejer: Det grønlandske boligselskab INI A/S, ejet af Grønlands Selvstyre
Finansieret af: Oak Foundation Denmark
Periode: Juni 2019 til december 2021
Rolle: Idéudvikler og projektleder