Rising Star

RISING STAR - Ungdomsfællesskaber i en bydel i Odense


OM PROJEKTET

Med projekt Rising Star, vil man skabe et fællesrum og en række fællesaktiviteter til unge mellem 7 og 17 år. Projektet foregår på tværs af fire almene boligafdelinger i Odense i bydelen Rising. Fællesrummet skal være et sted, hvor unge fra hele området kan være sammen, inspirere hinanden og fx møde uddannelsesinstitutioner, foreningsliv og hinanden. Dette skal medvirke til at bydelen igen opfattes som ét hele, hvor alle trygt kan færdes i alle områder. Visionen er, at Rising skal være det område, hvor byens unge mødes om positive fællesaktiviteter på tværs af sociale skel, og hvor de unges kompetencer og bydelens sociale sammenhængskraft styrkes. Det særlige ved det nye fællesrum er, at de unge selv skal være med til at definere det, herunder hvilke aktiviteter og muligheder rummet skal byde på. På den måde kan ejerskabet og ansvaret til fællesrummet styrkes.

Projektet er fortsat i udviklingsfasen, og er støttet af Realdania og Lokale og Anlægsfonden. Resultatet af udviklingsfasen skal være et velbeskrevet udviklingsprojekt i form af en realiseringsplan. Planen skal være afsæt for en eventuel ansøgning om realiseringsstøtte. Konradi – liv i og mellem husene er rådgiver på projektet og står bl.a. for inddragelsen af boligafdelingernes børn og unge samt af en række mulige samarbejdspartnere til Rising Star.


RESULTAT

Kortlægning af interessenternes ønsker, behov og muligheder

Analyse af mulige driftsorganiseringer for fællesrummet

FAKTA
Opgave: At medvirke til gennemførelse af et udviklingsforløb frem mod en realiseringsansøgning for projektet med særlig vægt på inddragelse af interessenternes ønsker, behov og muligheder.

Projektejer: CVICA
Finansieret af: Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Fyns Almennyttige Boligselskab og CIVICA
Periode: December 2018 - december 2019

Rolle: Rådgiver