Evaluering af driftsfællesskaber i fsb

EVALUERING AF DRIFTSFÆLLESSKABER I fsb


OM PROJEKTET

fsb og Konradi – liv i og mellem husene har i perioden 2014-2015 gennemført et projekt om samdrift med støtte fra den almene forsøgspulje under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen under temaet ’Innovative metoder til billiggørelse af driften af almene boliger’ (Læs mere her). Efterfølgende er der etableret flere driftsfællesskaber i fsb, så der i dag er i alt 14 driftsfællesskaber. Det betyder, at ca. 93% af fsb’s boliger indgår i et driftsfællesskab, og der er fortsat efterspørgsel efter at være en del af disse fra de resterende boligafdelinger. For at kunne bygge videre på de opnåede erfaringer med driftsfællesskaber ønsker fsb en evaluering af de nuværende driftsfællesskaber.

Konradi undersøger, hvordan medarbejdere og politikere i fsb oplever driftsfællesskaberne i praksis. Det drejer sig bl.a. om deres oplevelse af serviceniveau, økonomi, samarbejde, indflydelse samt andre erfaringer og læringer. Desuden suppleres med kvantitative data. Formålet med evalueringen er at få et vidensgrundlag, som beslutningen om driftsfællesskabernes fremtid kan baseres på. Evalueringen skal således resultere i viden om ”det der fungerer godt og det der eventuelt kunne fungere bedre” i driftsfællesskaberne. Målgruppen for evalueringen er ledelsen i fsb.


RESULTAT

Evaluering af driftsfællesskaber i fsb - om beboervalgte og ansattes oplevelser af driftsfællesskaberne

FAKTA
Opgave: Evaluering af driftsfællesskaberne i fsb

Projektejer: fsb
Finansieret af: fsb
Rolle: Evaluator