Bydækkende indsats for indendørs affaldssortering

BYDÆKKENDE INDSATS FOR INDENDØRS AFFALDSSORTERING


OM PROJEKTET

Projektet lægger sig i forlængelse af de to pilotprojekter ”Test af indendørs affaldssortering i almene boligområder” (se her) og ”Lokale ressourcer og indendørs affaldssortering” (se her),  Resultaterne i de to tests har været lovende, og Københavns Kommune ønsker derfor nu at rulle deres servicedesign ud som en bydækkende indsats for hele København. Konradi – liv i og mellem husene bistår i den forbindelse Københavns Kommune i kontakten til og samarbejdet med de almene boligorganisationer i København, som udgør ca. 20 % af boligmassen i kommunen.

 

Konradi – liv i og mellem husene yder strategiske rådgivning i forbindelse med Københavns Kommunes kommunikation med de almene boligorganisationer. Driftsmedarbejderne ude i de enkelte boligafdelinger spiller en helt central rolle for, at udrulningen af Københavns Kommunes indsats får de bedst mulige effekter på affaldssorteringen. Konradi – liv i og mellem husene udarbejder derfor det formidlingsmateriale, der skal danne grundlag for, at boligorganisationerne- og afdelingerne støtter op om den bydækkende indsats.


RESULTAT

Formidlingsmaterialer målrettet boligorganisationerne samt boligafdelingens lokale ressourcer - driftsmedarbejderne og afdelingsbestyrelsen - til at øge affaldssorteringen i de almene boligområder.

 

PRESSE

DR - Tusindvis af københavnere får penge af kommunen til at affaldssortere

FAKTA
Opgave: Bydækkende udrulning af servicedesign om affaldssortering målrettet almene boligorganisationer- og afdelinger i Københavns Kommune

Projektejer: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling, Klima
Finansieret af: Teknik- & Miljøforvaltningen, Københavns Kommune
Periode: 2018-2019
Rolle: Strategisk rådgivning