Resultaterne af det boligsociale arbejde i tre boligområder i Helsingør

PIXI OM RESULTATERNE AF DEN BOLIGSOCIALE INDSATS I TRE BOLIGOMRÅDER I HELSINGØR


OM PROJEKTET

Boligområderne Nøjsomhed, Tibberupparken og Vapnagaard har alle tre haft boligsociale helhedsplaner i perioden 2014-2017. Det er der kommet rigtig mange gode resultater ud af. Vi har udarbejdet en pixi, der videreformidler resultaterne af det boligsociale arbejde til beboerne på en letlæselig og letforståelig måde. Indholdet er en præsentation af de mest centrale og besøgte aktiviteter samt udvalgte gode historier som de formuleres og beskrives af de aktører der har været involveret. Samtidig er pixien fyldt med skønne billeder fra de mange aktiviteter.


RESULTAT

Sammen om gode boligområder - resultater af den boligsociale indsats - kort fortalt.

Målgruppen for pixi er beboerne i de tre boligområder. Publikationen kan imidlertid også anvendes som inspirationskilde til øvrige interessenter såsom boligsociale helhedsplaner, kommuner m.fl.

FAKTA
Opgave: Videreformidling af resultaterne af helhedsplanerne i Nøjsomhed, Tibberupparken og Vapnagaard samt projektet BoGro til beboerne i boligområderne

Projektejer: Områdesekretariatet Helsingør
Finansieret af: Områdesekretariatet Helsingør
Periode: 2017 til primo 2018
Rolle: Vidensindsamler og formidler