Test af indendørs affaldssortering i almene boligområder

TEST AF INDENDØRS AFFALDSSORTERING I ALMENE BOLIGOMRÅDER


OM PROJEKTET

Københavns Kommune har et mål om at 45 % af københavnernes affald genanvendes i 2018, og i årene fremover, skal der sorteres endnu mere. I forlængelse af en række pilottests i 2017, der undersøgte hvordan Københavns Kommune kan anspore københavnerne til at sortere mere af deres affald, kombineres erfaringer og resultater nu i en ny og større test. En af de centrale pilottests, der danner baggrund for den nye test, er projektet ”Lokale ressourcer og indendørs affaldssortering”, som blev gennemført at Konradi – liv i og mellem husene, og som du kan læse mere om her. I den nye test kombineres idéen om de lokale ressourcer – driftspersonale og afdelingsbestyrelse - som ambassadører for den indendørs affaldssortering med et online-forløb målrettet beboerne, som herigennem får viden, tips og tricks om affaldshåndtering (Servicedesign 2.0). Tilsammen skal dette forbedre affaldssorteringen i boligområderne. Der foretages løbende vejninger af affaldet i gårdene, for at få indsigt i de konkrete effekter af indsatsen. Resultaterne af testen afgør hvorvidt servicedesignet skal udrulles til resten af København.

RESULTAT

Under udvikling.

FAKTA
Opgave: At udvikle og teste et kommunalt servicedesign med de lokale ressourcer som ambassadører for den indendørs affaldssortering kombineret med et online-forløb målrettet beboerne

Projektejer: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling, Klima
Samarbejdspartner: Social Action
Finansieret af: Teknik- & Miljøforvaltningen, Københavns Kommune
Periode: 2017-2018
Rolle: Udvikler og facilitator