Trivselsundersøgelse på Vapnagaard 2017

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ VAPNAGAARD 2017

 


OM PROJEKTET

Som et led i den boligsociale helhedsplan ”Sammen om Vapnagaard 2015-2017”, gennemførte Konradi – liv i og mellem husene i 2017 den anden af to trivselsundersøgelser på Vapnagaard. Trivselsundersøgelsen 2017 lægger sig således i forlængelse af en lignende undersøgelse foretaget i 2015. Begge undersøgelser er gennemført som spørgeskemaundersøgelser blandt samtlige beboere og du kan læse mere om den første trivselsundersøgelse her. I trivselsundersøgelsen 2017 var formålet at opnå viden om trivsel og frivillighed på Vapnagaard samt give mulighed for opfølgning på udvalgte succeskriterier i den boligsociale helhedsplan. Undersøgelsen viste, at de adspurgte beboere var meget tilfredse med at bo på Vapnagaard, og at trivslen på en række områder har forbedret sig i forhold til trivselsundersøgelsen i 2015. Undersøgelsen gav også viden om mulige potentialer for at skabe (endnu) bedre betingelser for trivslen og frivilligheden på Vapnagaard. Fx er der potentiale for at øge beboernes viden om hvordan de kan deltage i fælles aktiviteter, klubber og foreninger samt for at opnå et endnu bedre nabo- og fællesskab.


RESULTAT

Hæfte om resultater af trivselsspørgeskemaundersøgelsen og opfølgning på udvalgte succeskriterier i den boligsociale helhedsplan, januar 2017.

Hæftet er et internt arbejdsredskab for boligsociale medarbejdere og beslutningstagere omkring Vapnagaard, og indeholder analyse af resultaterne fremstillet via grafer og tilhørende tekst.

Hvordan trives vi? - artikel på Vapnagaards hjemmeside.

FAKTA
Opgave: Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse om trivslen på Vapnagaard for den boligsociale helhedsplan

Projektejer: Den boligsociale helhedsplan på Vapnagaard
Finansieret af: Den boligsociale helhedsplan på Vapnagaard
Periode: 2015 og 2017
Rolle: Design og analyse af spørgeskemaundersøgelsen