Boligsocial Helhedsplan for Helsingør Syd

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HELSINGØR SYD FOR PERIODEN 2018-2021


OM PROJEKTET

Nøjsomhed og Vapnagaard er to boligområder beliggende i det sydlige Helsingør. Områderne er kendetegnet ved at rumme en lang række ressourcer og styrker, men også ved at være udfordret på en række parametre. Områderne skal have en ny fælles boligsocial helhedsplan der opstiller rammerne for det boligsociale arbejde fra 2018 til 2021. Forud for udarbejdelsen af helhedsplanen er der gennemført en omfattende inddragelsesproces blandt beboere og samarbejdspartnere for at få input og skabe ejerskab til helhedsplanen. Visionen for den nye helhedsplan er at understøtte beboernes eksisterende ressourcer og kompetencer bedst muligt samt skabe stærke fællesskaber og kapacitetsopbygning på tværs af boligområderne. Dette bl.a. for at bryde med den negative sociale arv samt for at områderne skal opleves som trygge steder at leve og færdes i.


RESULTAT

Boligsocial helhedsplan for Helsingør Syd for perioden 2018 til 2021.

FAKTA
Opgave: Udvikling af boligsocial helhedsplan for Helsingør Syd 2018-2021 i samarbejde med Områdesekretariatet og Helsingør Kommune

Projektejer: Områdesekretariatet i Helsingør
Finansieret af: Områdesekretariatet i Helsingør
Periode: 2017
Rolle: Ekstern konsulent