Lokale ressourcer og indendørs affaldssortering

LOKALE RESSOURCER OG INDENDØRS AFFALDSSORTERING


OM PROJEKTET

Københavns Kommune undersøger og tester, hvordan københavnerne kan anspores til at sortere mere af deres affald til genanvendelse. Dette gøres for at nå målsætningen om 45 % udsorteret affald/materiale til genanvendelse i 2018. Projektet handler om at teste et servicedesign for hvordan de lokale ressourcer - fx driftspersonale og afdelingsbestyrelse - i boligafdelinger kan spille en rolle som ambassadører for den indendørs affaldssortering overfor beboerne. Med servicedesign menes, hvilken type og grad af service fra Københavns Kommune, der bedst understøtter de lokale ressourcer i rollen som ambassadører for den indendørs affaldssortering. Testen foregik i den almene boligafdeling ’Den Gule Misundelse’ på Christianshavn, som administreres af Lejerbo, København.


RESULTAT

Udvikling, facilitering og opsamling af erfaringer med test af servicedesign med de lokale ressourcer som ambassadører for den indendørs affaldssortering.

FAKTA
Opgave: At udvikle, teste og opsamle erfaringer fra et servicedesign med de lokale ressourcer som ambassadører for den indendørs affaldssortering

Projektejer: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling, Klima
Finansieret af: Teknik- & Miljøforvaltningen, Københavns Kommune
Periode: Medio 2016 til primo 2017
Rolle: Facilitator