Sammen om Hinanden via børnedemokrati

SAMMEN OM HINANDEN
- det gode børne- og ungeliv i boligområderne Ringen i Helsingør


OM PROJEKTET

Med udgangspunkt i almene boligområder skabes en model for, hvordan det gode børne- og ungeliv kan understøttes af de aktiviteter og mennesker, som er omkring dem og ved at give børn og unge en stemme. Børnene og de unge får mulighed for indflydelse på boligområderne via etablering af børnedemokrati og ungeråd. Samtidig eksperimenteres der med at understøtte børnene og de unge i forhold til udfordringer, behov og ønsker af mere personlig/individuel karakter. Fx udfordringer i hjemmet, behovet for en praktikplads eller ønsket om et fritidsjob. Børnene og de unge understøttes i at tage alderssvarende ansvar for eget liv.

Projektet tager udgangspunkt i udtrykket ”It takes a village to raise a child” og er kendetegnet ved en helhedsorienteret tilgang til børn og unge, Det betyder, at projektet er et samarbejde mellem en lang række samarbejdspartnere både i og udenfor boligområdet, fx boligorganisationen Boliggården, Helsingør kommune, SSP-organisationen, skoler, ungdomsskole, klubber, det lokale erhvervsliv samt forældre, beboere og ansatte i boligområderne. Projektet foregår i de tre boligområder Nord Vest, Nøjsomhed og Vapnagaard i Helsingør og er finansieret af Østifterne.


RESULTATER

· Etablering af børnedemokrati og ungeråd i de tre boligområder Nord Vest, Nøjsomhed og Vapnagaard i Helsingør. (2020-2025)

· Samarbejde i og på tværs af bolig- og lokalområde via opbygning af netværk og en helhedsorienteret tilgang til børn og unge. (2020-2025)

· Sociale og fysiske tiltag i boligområderne og forandringer hos det enkelte barn og unge, der afspejler børn og unges ideer, behov og ressourcer.  (2020-2025)

 

PRESSE

Frederiksborgs Amts Avis - Millionprojekt skal give indflydelse til børn og unge
Tagryggen 2020 - Sammen om hinanden - Nyt initiativ i Boliggårdens boligområder skal gøre en forskel for børn og unge
Pressemeddelelse "Sammen om hinanden"
Helsingør Dagblad - Nyt initiativ i Helsingørs boligområder skal gøre en forskel for børn og unge 
Tagryggen 2022 - Sammen om Hinanden - En fordel for dine børn
 

FAKTA
Opgave: Etablering af børnedemokrati i de tre boligområder i Helsingør samt eksperimentere med videreudvikling af børnedemokratiets metoder
Projektejer: Østifterne
Samarbejdspartner: Boliggården, SSP i Helsingør
Finansieret af: Østifterne
Periode: 2020-2025
Rolle: Idéudvikler og projektleder for etablering af børnedemokrati