Tilfredshedsundersøgelse blandt afdelingsbestyrelserne i Boliggården

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE HOS AFDELINGSBESTYRELSERNE I BOLIGGÅRDEN


OM PROJEKTET

Konradi – liv i og mellem husene gennemfører en tilfredshedsundersøgelse hos afdelingsbestyrelserne i Boliggården i Helsingør med start i efteråret 2020. Boliggården består af ca. 6000 lejemål med dertilhørende 44 afdelingsbestyrelser. Afdelingsbestyrelsernes brugernære erfaringer og oplevelser indsamles gennem et undersøgelsesdesign, hvor der både benyttes spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterviews.

Tilfredshedsundersøgelsen indgår i Boliggårdens ambition om at forbedre servicen og minimere afstanden mellem beboerdemokrati og boligorganisation. Boliggården ønsker på baggrund af undersøgelsesresultaterne at udarbejde en handleplan med henblik på at styrke servicen og det fremtidige samarbejde med afdelingsbestyrelserne. Den indsamlede viden skal omsættes til en ny praksis i Boliggården.


RESULTAT

· Rapport om afdelingsbestyrelsernes tilfredshed (forår 2021). Primært til internt brug i Boliggården. 

FAKTA
Opgave: Tilfredshedsundersøgelse blandt afdelingsbestyrelserne i Boliggården

Projektejer: Boliggården
Finansieret af: Boliggården
Periode: september 2020 til juni 2021
Rolle: Ekstern evaluator