Effektiv nabodrift og nye rammer for fællesskab

EFFEKTIV NABODRIFT OG NYE RAMMER FOR FÆLLESSKAB


OM PROJEKTET

Med bokonceptet Almenbolig+, hvor beboerne varetager store dele af driften selv, er det lykkes at bygge og administrere almene boliger til en lavere husleje.
Beboerne holder driftsudgifterne nede ved fx selv at klippe græs og hæk, holde afdelingsmøder og fakturere håndværkere mm. Udover de økonomiske gevinster medfører bokonceptet også andre fordele: Det store beboerengagement som dette forudsætter, har stor betydning for fællesskabet og kvaliteten af bomiljøet i den enkelte afdeling; idet et større ejerskab til afdelingen medfører en større omsorg for afdelingen -både fysisk og socialt.

Erfaringerne fra Almenbolig+ skal samles sammen og videregives til især almindelige almene afdelinger, så flere kan få glæde af de mange økonomiske, sociale og fysiske fordele ved effektiv nabodrift. Derfor vil der blive udarbejdet en håndbog med vejledninger og konkrete praksisværktøjer til, hvordan man kommer i gang med, og ikke mindst lykkes med, effektiv nabodrift.


RESULTATER

· Ny viden om nabodrift i Almenbolig+ og de fysiske rammers betydning for fællesskabet (2021)
· En håndbog om alternative driftskoncepter med konkrete værktøjer, som den almene sektor, og andre der kunne være interesserede i at fremme sunde fællesskaber, naboskaber og fysiske rum, kan lade sig inspirere af (2021)

Publikationen - Nabodrift - fællesskab og lavere udgifter

PRESSE

KAB - Effektiv nabodrift

AlmenNet - Nabodrift - fællesskab og lavere driftsudgifter 

Realdania: Nabodrift - et nyt bokoncept for almene boligområder

KAB - Nabodrift  binder beboere sammen

 

 

FAKTA
Opgave: Udvikling af håndbog om effektiv nabodrift og fællesskaber i den almene sektor
Projektejer: KAB
Finansieret af: Realdania
Periode: Juli 2020- december 2021
Rolle: Ekstern projektleder og produktion