Inspirationskatalog for Boligselskabet Sjælland

INSPIRATIONSKATALOG FOR BOLIGSELSKABET SJÆLLAND


OM PROJEKTET

Konradi - Liv i og mellem husene udvikler et inspirationskatalog for Boligselskabet Sjælland med fokus på etablering af bæredygtige, beboerdrevne fællesskaber. Inspirationskataloget skal bl.a. medvirke til at opfylde Boligselskabet Sjællands 'Strategi 2024 - Hjem i fællesskaber', hvor omdrejningspunktet er dannelsen af fællesskaber på tværs af økonomiske, sociale og miljømæssige forhold i boligområderne.

Udgangspunktet for inspirationskataloget er beboernes egne erfaringer og historier omkring dannelsen af bæredygtige fællesskaber. Med kataloget får beboerne således inspiration fra andre beboere til en række konkrete fællesskabsskabende aktiviteter og initiativer, gode råd samt tjeklister til, hvordan de selv kan skabe bæredygtige fællesskaber i deres boligafdeling.

RESULTATER

· Inspirationskatalog: Bæredygtige fællesskaber - Boligselskabet Sjælland

 

FAKTA
Opgave: Udvikling af inspirationskatalog
Projektejer: Boligselskabet Sjælland
Finansieret af: Boligselskabet Sjælland
Periode: August 2021 - januar 2022
Rolle: Vidensindsamler og formidler