Strategiudvikling Boliggården – Strategi 2027

STRATEGIUDVIKLING FOR BOLIGGÅRDEN


OM PROJEKTET

Konradi – liv i og mellem husene udvikler sammen med Boliggården i Helsingør ”Strategi 2027 – et bæredygtigt Boliggården”. Boliggården består af 6000 lejemål fordelt på 48 afdelinger og er den største aktør på det almene boligområde i Helsingør.

Boliggården ønsker at sætte retning for organisationen, styrke sammenholdet og gøre Boliggården til et endnu bedre sted at bo og leve. Strategiudviklingen sker med en bred involvering af både interne og eksterne aktører – på såvel politisk som administrativt niveau. Projektet gennemføres i en kombination og vekselvirkning mellem bottom-up tilgang med fokus på værdier og inddragelse, og top-down med fokus på resultater og fremdrift. Aktørerne involveres via inddragelsesmetoder som Konradi faciliterer eksempelvis workshops, seminarer, individuelle interviews og fokusgruppeinterviews.

Strategiprocessen er karakteriseret ved undersøgelse, medbestemmelse og tværgående samarbejder mellem de forskellige aktører. Resultatet af processen forventes at være en strategi der er forankret med et bredt ejerskab i organisationen.

RESULTATER

· Strategiprocessen vil resultere i strategien ’Strategi 2027 – et bæredygtigt Boliggården’ 

FAKTA
Opgave: Strategiudvikling for Boliggården
Projektejer: Boliggården
Finansieret af: Boliggården
Periode: Efterår 2021 - forår 2022
Rolle: Ekstern projektleder og facilitator