En stemme til børn i Ringparken i Slagelse

EN STEMME TIL BØRN I RINGPARKEN I SLAGELSE


OM PROJEKTET

Konradi – liv i og mellem husene gennemfører i samarbejde med FOB et inddragelses- og udviklingsforløb i boligområdet Ringparken, hvor områdets børn får mulighed for at gøre Ringparken til et endnu bedre sted at bo. Inddragelses- og udviklingsforløbet skal medvirke til at styrke børnenes demokratiske kompetencer, engagement og ejerskab til boligområdet.

Ringparken er et boligområde i Slagelse med omtrent 2000 beboere. Boligområdet er aktuelt omfattet af en boligsocial helhedsplan samt en større udviklingsplan, som indebærer både sociale og fysisk tiltag. FOB ønsker som led i denne forandringsproces at give børn en stemme i udviklingen af Ringparken. I samarbejde med bolig- og lokalområdets lokale ressourcer, fx boligsociale medarbejdere og områdets driftsmedarbejdere, inddrages børnene via et fremtidsværksted. Metoden tager udgangspunkt i børnenes egne visioner og hvordan man kan virkeliggøre fælles drømme. Fremtidsværkstedet skal resultere i en række konkrete forbedringsforslag, som børnene skal præsentere for relevante beslutningstagere i og omkring Ringparken.

RESULTATER

· Konkrete forslag til at gøre Ringparken til et endnu bedre sted at bo 
· Børnene får en stemme og mulighed for at udvikle deres demokratiske kompetencer 

FAKTA
Opgave: Udvikling- og inddragelsesforløb i Ringparken
Projektejer: FOB
Finansieret af: FOB
Periode: 2022
Rolle: Ekstern projektleder og facilitator