Statusundersøgelse af Cube og Tetriz

STATUSUNDERSØGELSE - UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I CUBE OG TETRIZ


OM PROJEKTET

Konradi – liv i og mellem husene gennemfører en statusundersøgelse om to socialpædagogiske væresteder, Cube og Tetriz. Klubberne ligger i boligområderne Vapnagaard og Nøjsomhed i Helsingør og målgruppen er børn og unge i alderen 9-17 år. 

Helsingør Kommune ønsker at etablere fælles viden som grundlag for drøftelser om værestedernes fremtidige udvikling. Der vil være et særligt fokus på resultat og effekt af klubber i boligområder overfor kommunens almindelige fritidstilbud. Konradi - liv i og mellem husene vil med undersøgelsen afdække centrale interessenters perspektiver på udfordringer og muligheder for boligområdernes klubber - ikke mindst beboerdemokrater og unge selv.

Den endelige modtager af undersøgelsens resultater er Børne- og Uddannelsesvalget i Helsingør Kommune, som vil inddrage vidensgrundlaget aktivt i udviklingen af bolig- og lokalområderne i Helsingør.  

RESULTATER

· Notat om udfordringer og muligheder for klubberne Cube og Tetriz. 

FAKTA
Opgave: Statusundersøgelse af Cube og Tetriz
Projektejer: SSP Helsingør
Finansieret af: Helsingør Kommune
Periode: Forår 2022
Rolle: Evaluator